Vznik a činnosť OZ Ad hoc

 

Ad hoc je občianskym združením,ktoré bolo založené v marci 2011 študentmi politológie na Filozofickej fakulte UK. Pôvodným cieľom združenia bolo organizovať neformálne diskusie na aktuálne politické témy. Prvá diskusia, ktorú sme organizovali, bola na tému „Revolučný Egypt“. Od tohto času sme organizovali ďalšie podujatia, pričom sme sa rozhodli rozšíriť náš záber aj na iné, než výhradne politické témy. V rámci diskusií sme sa venovali napríklad otázke Eurovalu, otázke duševného vlastníctva v spojitosti so spornou dohodou ACTA, či problematike rozvojového vzdelávania v krajinách tretieho sveta. V organizovaní diskusií pokračujeme aj naďalej, avšak postupne sme našu činnosť rozšírili aj o diskusie spojené s premietaním dokumentárnych filmov, či o jednodňové konferencie aj s medzinárodnou účasťou.

Úplnou novinkou v našej činnosti je od začiatku roka 2013 neformálne vzdelávanie prostredníctvom mládežníckych výmen, ktoré začíname na Slovensku i v zahraničí organizovať v spolupráci s našimi partnermi z celej Európskej Únie. Tieto výmeny sú spolufinancované z grantového programu Mládež v akcií, ktorý tak umožňuje mladým ľuďom stretnúť rovesníkov z celej Únie, zlepšiť sa v anglickom jazyku a spoznať nové miesta za minimálne náklady.

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri