1The Great European Disaster Movie

Dňa 25. novembra sa na Katedre politológie UK uskutočnilo exkluzívne premietanie filmu The Great European Disaster Movie, po ktorom nasledovala diskusia k tomuto faktografickému počinu mladej švédskej dokumentaristky Annalisy Piras.

Film načrtáva budúcnosť Starého kontinentu do roku 2020 a to s najkatastrofickejším scenárom pre svet pohltený do globálnych kríz. Zároveň zachytáva aktuálnu situáciu v zadlženom Španielsku, pozíciu „ťažného koňa“ Európy Nemecka, či tolerantnú migračnú politiku Švédska. Množstvo perspektív vytvára obraz rozmanitej Európy zjednotenej v záväzku spoločenstva Európskej Únie.

2

Naše pozvanie k diskusii prijala Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka portálu Euractiv.sk, odborník na európsku politiku z Katedry Politológie Jozef Bátora a Pavol Szalai z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Budúcnosť Európskej únie

Bátora uviedol, že sa idea mieru stala vžitou skutočnou, priam samozrejmosťou a za posledných 60-70 rokov sa jedná o historickú výnimku globálneho mierového prostredia. Dokument ukazuje práve scenár pominuteľnosti pokojnej ilúzie kontroly nad svojim susedstvom, pričom si nikto nemôže byť istí tvrdením, že susedstvo neformuje nás alebo naopak. Či už je EÚ formovaná Ruskou federáciou alebo Juhovýchodnou hrozbou terorizmu, kde nachádza rovnakého nepriateľa.

4

Príkladom saturácie štátu imigrantami sa stáva Švédsko, ktoré napriek tolerancii nedokáže poskytnúť prístrešie väčšiemu počtu prisťahovalcov, čo nedávno potvrdil aj švédsky premiér Stefan Loflen.

Bátora vyzdvihol práve schopnosť scenáristov predvídať dianie v Európe v roku 2015, napriek tomu, že bol film spracovaný v roku 2014, kedy migračná kríza nebola prioritne aktuálna v porovnaní so situáciou dneška. Zároveň však kritizuje nedostatočné zachytenie východnej a strednej Európy, na ktoré nebola upriamená dostatočná pozornosť.

Szalai poukázal na hyperbolizovaný pohľad dokumentu plný pesimizmu, kde malé štáty strácajú pocit participácie v európskom spoločenstve. Vidí perspektívu práve v budovaní kredibility menších národov pri koordinácii systému. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ nám dáva priestor angažovať sa a diskutovať o nastolených témach. Práve recipročný mechanizmus dodržiavania  pravidiel dokáže napomáhať pri budovaní dôvery. Bátora však nachádza výnimky, pri ktorých platí priorita ľudského práva nad všetkým ostatným. Táto politika je charakteristická pre Nemecko po Druhej svetovej vojne, ktoré zahrnulo v Ústave ideu kozmopolitného prístupu a cení ľudské práva nad zákony štátu. Ako je možné vidieť dnes, tento nárok garantovaný Ústavou zodpovedá konaniu Nemecka pri riešení migračnej problematiky. Bátora poukazuje na funkciu demokracie v procese delegácie moci, čím sa zvyšuje potreba diskusie a spolupráce jednotlivých štátov ale aj orgánov EÚ pri jej spravovaní.

3

Gabrižová nachádza odpoveď na otázku, kde sa nachádza hranica tolerancie prekračovania zákonov v mene ľudskosti. Práve saturácia je zlomový bod, kedy je ohrozená bezpečnosť tolerantného štátu, ktorý pristupuje benevolentne pri riešení sporov. Dobrým príkladom je už spomínané Švédsko, ktoré hrá rolu tolerantného štátu v migračnej kríze. Katalyzátorom tohto fenoménu je terorizmus. Otázkou však ostáva, prečo sa postoje členských štátov tak radikálne líšia? Na druhej strane spektra nachádzame Slovensko, kde tolerancia a otvorená myseľ neboli prítomné pri implementácii migračnej politiky. Práve absencia kultivácie týchto liberálnych postojov je pravdepodobne kameň úrazu slovenskej otvorenosti.

Nesúlad európskych inštitúcií, európskou solidaritou a jednotlivých štátov

Podľa Szalaia sa nachádza odpoveď Lisabonskej zmluve, ktorá zaručuje súlad. Premisa procesu potvrdzovania dokumentov pri konaní aktérov aj na medzinárodnej pôde je schválená, len ak sa pravidlá dodržiavajú. Avšak možno nájsť aj prípady, kedy sa pohybuje po tenkom ľade a riešenie nemusí byť úplne jednoznačné. Gabrižová upozorňuje na dôležitosť dialógu práve pri sporných bodoch. Pokiaľ sa narazí na limity komunikácie, je potrebné zvážiť nevyžiadané efekty nasledujúcich krokov.

6

Je prirodzené, že európski lídri slepo nenasledujú nariadenia a snažia sa ich prispôsobiť na svoj obraz. „Soft power“ môže pôsobiť ako normatívny tlak na svojvoľné konanie aktérov  práve prostredníctvom straty členstva v spoločenstve, dopĺňa Bátora.
 
Napriek tomu, že moc vyjednávať je v rukách dominantných štátov Európy, Szalai vidí priestor v integrácii Slovenskej republiky ako plnohodnotného člena spoločenstva. Nemecko je správnym príkladom, ako si štát dokáže pomôcť sám svojim aktívnym prístupom. Z porazenej krajiny oboch svetových vojen sa vypracovalo na Európskeho giganta. A napriek mnohým okolnostiam nemožno odoprieť Nemecku pracovitosť a snahu svojpomocne napredovať. Kontrast charakterov je dnes prítomný v Grécku či Španielsku, ktoré sa spoliehajú na silnejších hráčov Európskej Únie.

Ako nájsť počiatok krízy v Sýrii?

Problém Sýrie je interný, ale aj napriek tomu, jeho následky nabrali globálny rozmer, poukazuje na fakt Bátora. Občianska vojna v Sýrii teda nie je výsledkom ruskej iniciatívy. Aj napriek zvýšenej aktivite na danom území a radikálnej militarizácii ostáva Rusko aktérom, ktorého prioritnou úlohu je destabilizácia, nie priamy prejav agresie. Netreba však zabúdať na trvanie sankcií Ruska, kvôli výnimočnému stavu. Krym pre EU nie je uzavretá kapitola.

5

Európa vyberala spomedzi dvoch možností. Buď bude pôsobiť v centre diania militantnými zložkami, alebo sa pohne vpred diplomatickou cestou, teda využije možnosť spolupráce v Sýrii, dopĺňa Szalai. Vzhľadom na princíp ochrany mieru a demokracie Európskej Únie, nie je prekvapivé, že spočiatku reagovala menej radikálnym prístupom.

Katastrofický scenár The Great European Disaster movie môžeme chápať ako vztýčený prst pre ďalšie rozhodnutia Európskej Únie ako jednotného spoločenstva. Každopádne je potrebná snaha sa podobnému scenáru vyhnúť, aj napriek tomu, že sme mali možnosť vzhliadnuť podarený filmografický počin globálnych rozmerov.

Za poplatok 2,49€ si film môžete pozrieť aj na sociálnej sieti YouTube:

autor: Farrah Hassan

fotografia: Štefan Bako

 

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri