P7090393European Identity - The Art of Weaving Cultures

V dňoch 4.-11. júla sme sa traja členovia Ad hocu - Katka, Ejka a Adam - zúčastnili training course v malebnom severoanglickom mestečku Newcastle upon Tyne, kde nás pohostili kolegovia z RAID-TV (Raising Awareness in Darlington & Tees Valley). Stretli sme sa tu s účastníkmi z rôznych krajín – Veľkej Británie, Talianska, Španielska, Rumunska, Bulharska, Macedónska, Turecka, Gruzínska a Moldavska.

Prostredníctvom interaktívnych workshopov sme ako účastníci objavovali nové spôsoby a metódy ako pracovať s mládežou s dôrazom na kultúrnu a náboženskú diverzitu. V rámci tréningu sme mali aj prezentáciu o projekte Erasmus+, jeho cieľoch, zameraní, ako aj financovaní. Zároveň sme si vyskúšali v praxi ako sa tvorí taký mládežnícky projekt nanečisto (či už mládežnícka výmenu alebo training course), pričom sme pracovali v skupinách.

3498 n

Počas týždňového kurzu sme sa dotkli viacerých tém ako napríklad: národné a kultúrne stereotypy, rasizmus, islamofóbia a tiež sme sa venovali rodovej problematike. Aktivity v medzinárodných skupinách priniesli rôzne pohľady na tieto témy, čo zvýšilo jednak vedomosti, ale aj kultúrne povedomie účastníkov.

DSC01615

Po týždni plnom spoločnej práce a interaktívnych workshopov sme sa medzi sebou lepšie spoznali a nadviazali kontakty, ktoré by sme chceli udržiavať aj do budúcna. Medzi našimi jednotlivými mládežníckymi organizáciami boli prednesené návrhy budúcej spolupráce, keďže sme si uvedomili, že  skutočne existuje veľa mladých šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí majú možnosť si medzi sebou odovzdávať jednotlivé skúsenosti a zručnosti.

Večere sa niesli v znamení národných prezentácií, v rámci ktorých mali účastníci možnosť prezentovať svoju krajinu, a tak povedať o svojej krajine viac ostatným účastníkom. Súčasťou týchto prezentácií okrem ukážok národných tancov či hudby bolo samozrejme aj tradičné jedlo danej krajiny. My sme vynaložili naozaj veľkú snahu, aby sme všetkým jasne vysvetlili, že Slovinsko a Slovensko sú dve odlišné krajiny a tiež, že Slovensko nie je len krajina s krásnou prírodou, ale krajina, ktorá napreduje a je moderná.

IMG 2445
Pre všetkých troch to bola úplne nová, ale za to nezabudnuteľná skúsenosť. Samotného tréningu sa nezúčastnili len „nováčikovia“ v tomto obore, ale samozrejme aj skúsení tréneri, ktorí sa môžu pochváliť vysokým počtom absolvovaných výmen, tréningov a iných profesionálnych skúseností.

IMG 2525
Posledný večer sa niesol v znamení barbecue party, kde sme mali možnosť zahrať si na afrických bubnoch a ochutnať africkú kašu so špenátom ako aj osláviť narodeniny účastníka z Talianska. Zároveň sme sa v tento večer aj lúčili. Lúčenie bolo plné veľmi pozitívnych emócií, pretože sme strávili nezabudnuteľný týždeň so skvelými ľuďmi z celej Európy v čarovnom Anglicku.

Autor: Katarína Jurišová

Reduce, Reuse, Recycle_aRt
Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri