4Who are you, Europe?

V dňoch 14.3. - 21.3. sme vyslali skupinu piatich mladých slovákov na mládežnícku výmenu prebiehajúcu na nemeckom vidieku, v dedine Porschdorf neďaleko Drážďan, kde sa stretli s mladými ľuďmi z Nemecka, Rumunska, Česka a Talianska.

Išlo o mládežnícku výmenu, na ktorej mohli sa mohli naučiť niečo nové z divadelného umenia, precvičiť svoje divadelné schopnosti a zručnosti, či odhaľovať nepoznané zákutia svojho talentu a kreatívnou formou vyjadriť svoje vnímanie Európy. Pod vedením skúsenej divadelnej lektorky Katie, ktorá už vyškolila nejedného divadelníka, vytvorili 45 minútové predstavenie, ktoré bolo zložené z viacerých menších scén, zaoberajúcimi sa európskymi témami.

3

Ako to už býva na týchto výmenách, nepracovalo sa od svitu do mrku, ale bol priestor aj na medzikultúrne spoznávanie. Každý večer sa konala kultúrna noc, na ktorej sa predstavovali zúčastnené krajiny. Naučili sa recyklovať ako správni Nemci, tancovať na tradičné rumunské melódie, či hádať sa s Čechmi o pôvode Kofoly ale aj spievať talianske serenády. Slovenská prezentácia poukázala prostredníctvom pripraveného divadielka na našu tradičnú pohostinnosť.

2

A aká by to bola výmena bez výletu? V rámci odreagovania a načerpania novej inšpirácie, keď už boli všetci unavení z neustáleho tvorenia príbehov a nacvičovania predstavenia, vybrali sa pekne spolu na hrad Königstein, kde mali možnosť pokochať sa úžasným výhľadom na krásy Saského Švajčiarska. Po oddychu na hradných lúkach, výprava plná síl a elánu zamierila do Drážďan, kde spoznávala zákutia tohto krásneho historického mesta pomocou zaujímavých hier. Večer na všetkých čakal ten najlepší kebab v meste. A ako sa týždeň chýlil ku koncu, všetci museli ísť chtiac-nechtiac na javisko. Diváci sa smiali a plakali pri pozeraní na najzaujímavejšie čítanie novín, sledovanie televízie, lietajúce príšery, Conchitu Wurst či matku Európu.

4

Táto výmena bola netradičná, no o to zaujímavejšia. Organizácia z oboch strán bola perfektná, ubytovanie pekné no najlepšia bola skupina ľudí, čo tam spolu celý týždeň spolunažívala a vytvorila nové a skvelé priateľstvá medzi mladými ľuďmi z rôznych štátov, ktorí by sa inak pravdepodobne nikdy nestretli. Stretnúť na jednom mieste toľkých skvelých ľudí sa nestáva často , aj preto je dôležité aby mali mladí ľudia možnosť stretávať sa na podobných projektoch aj v budúcnosti!

Autor: Barbora Michaliková

Reduce, Reuse, Recycle_aRt
Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri