titleSloboda médií v ohrození?

Médiá ovplyvňujú každodenný život ľudí. Preto je potrebné prikladať im značnú pozornosť. Akým spôsobom dokážu finančné skupiny ovplyvňovať redakcie, či je dobré, keď „finančné žraloky“ vlastnia médiá a iné zaujímavé otázkyk zazneli počas diskusie.

V utorok o 17:45 sa uskutočnila v poradí druhá debata v tomto semestri na tému: Sloboda médií v ohrození?! Hosťami boli tento krát: Alena Kluknavská interná doktorandka z katedry Politológie, ktorá sa vo svojej výskumnej činnosti okrem iného orientuje na vzťahy médií a politiky, Marián Leško, novinár, politický komentátor a publicista a ďalším hosťom bol Konštantín Čikovský, ktorý bol zástupcom šéfredaktora denníka SME. Moderátorom diskusie bol jeden z nových členov Ad Hoc tímu Adam Sipos, študent 2.ročníka politológie na FiF UK.


Na úvod sa moderátor opýtal hostí, čo pre nich znamená pojem: Sloboda médií a či je v ohrození. Alena Kluknavská začala svoju odpoveď všeobecne, že sloboda médií je jedným zo základných ľudských práv, avšak je ovplyvnená ekonomickým a politickým kontextom. Médiá majú slúžiť ako „watchdog“ a tiež by mali prispieť k informovanosti ľudí. No nemyslí si, žeby hrozil zánik plurality názorov, pretože Slovensko je stále považované za krajinu v ktorej sú médiá slobodné, avšak to neznamená, žeby sme tu nemali nejaké ekonomické, alebo politické vplyvy. Podľa Konštantína Čikovského sa síce schopnosť obecenstva rozumieť svetu zlepšuje, ale na druhej strane podmienky pre prácu v médiách sa zhoršujú: „mnohí z nás nedokážu robiť tak, akoby si to sami predstavovali“. Marián Leško si pri položenej otázke zaspomínal na svoje pôsobenie v médiách v minulosti. Zažil aj éru do novembra 1989: „To teda nebolo bohviečo“, ale od r. 1989 pocítil podstatnú zmenu. Na súčasnú situáciu médií sa ako sám vyjadril pozerá pesimisticky a myslí si, že sloboda médií sa začína komplikovať. Na otázku moderátora, či môžeme stále povedať, že máme najslobodnejšie média ako sme kedy v histórii Slovenska mali Marián Leško odpovedal: „dobré časy boli pred 5-7 rokmi, teraz by to už nepovedal“.

 MG 6095


Moderátor sa po úvodnej otázke opýtal, či si hostia myslia, že novinári musia byť nezávislí. Alena Kluknavská zdôraznila rozdiel medzi pojmami nezávislosť a nestrannosť, ktoré sa môžu nesprávne zameniť. „Možným problémom je, ak sa majitelia médií usilujú o to, aby presadili vplyvy, ale nevidí problém v tom, ak majú novinári svoj vlastný politický názor.“ Konštantín Čikovský citoval riaditeľa Petit Pressu: „Vydavateľstvo môže byť slobodné, iba vtedy keď je ziskové“. Poukázal na prepojenosť nezávislosti médií s financiami, pretože, ak sa nejaké médium dostáva blízko krachu a dovolí príchod inzercistom, inzercisti si na to zvyknú. Z toho vyplýva, že ak by čitatelia podporili média väčším množstvom peňazí, média by nemuseli mať toľko inzercistov. Podľa Mariána Leška novinári potrebujú nezávislosť, lebo práve tá je zárukou dôveryhodnosti čitateľov. Avšak zastáva názor, že „novinári musia mať vlastný názor, pretože o čom by inak písali“? Moderátor sa neskôr opýtal, akú úlohu zohrávajú/by mali verejné médiá? Podľa Mariána Leška: „by to mal byť výkvet v každej krajine“, avšak naše verejné médiá sa tomuto nepribližujú. Médiá verejnej služby by mali robiť viac, novinári by mali „prekopať“ informácie a vytvoriť záver/názor pre ľudí, ktorí nemajú čas na to, aby si študovali všetky informácie „po večeroch“, keďže pracujú. Problém vidí najmä v tom, že kedysi ľudia viac žili politikou: „vážna novinárčina potrebuje vážnych divákov“.

 MG 6077
Neskôr moderátor premostil na tému finančným skupín, ktoré majú vplyv. Ak sa bavíme o slovenskom trhu, tak zástancovia voľného obchodu tvrdia že, kúpa SME Pentou je v poriadku. Penta sa snaží len o rovnováhu na mediálnom trhu, keďže J&T vlastní Pravdu a HN Babiš. Môžeme sa pozerať na to aj z tohto hľadiska? Ide len o rovnováhu na trhu? Alena Kluknavská na to odpovedala, že ak spoločnosti kupujú korporácie môže dôjsť k marketizácii, problém nastáva vtedy, ak je primárnym záujmom týchto skupín práve politický vplyv. Na tému, ako finančné skupiny dokážu ovplyvňovať redakcie Konštantín Čikovský zareagoval, že: „už nikdy nebude fungovať, že čitatelia naozaj budú veriť novinárom, aj keď oni budú čistí“. Debatovalo sa aj o alternatívnych médiách, ktorých publikum stúpa, ale to ešte neznamená, že nastane zánik mainstreamových médií. V závere z publika zazneli 4 otázky, prvá otázka smerovala na Konštantína Čikovského, diskutujúci „chcel pochopiť postoje odchádzajúcich novinárov zo SME, pretože aj tak Penta bude v minorite. Nie je v podstate to, čo chcela Penta, že odídete?“ Odpoveď Konštantína Čikovského znela, že aj keď riaditeľ Petit Pressu hovorí, že sa naďalej bude pracovať v redakcii rovnako, nespochybňuje jeho tvrdenie, ale on sám si už nevie predstaviť pracovať pre SME, pretože už nikdy by to nedopadlo tak, aby mu čitateľ veril. Nik ich už nebude vnímať, tak, že nemajú nič spoločné s Pentou. Zaujímavá bola aj otázka od Matúša Mišíka vyučujúceho na katedre Politológie Fif UK, ktorého by zaujímal dôvod, prečo si Penta kúpila SME- však veľa ľudí nebude platiť Piano. Na to odpoveď Mariána Leška bola, že ľudia z Penty sú: „hráči na dlhé trate“ zmýšľajúci strategicky.

 MG 6047

Diskusia bola zakončená tým, žeby bolo ideálne keby existovalo viac kritických čitateľov, ktorí by investovali nielen svoj čas na prečítanie novín, ale investovali aj svoje peniaze, čo by v konečnom dôsledku mohlo médiám pomôcť do značnej miery.

autor: Eva Bulasová

fotografia: Ivan Markusek

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri