smallOur Communities 

V týždni od 17. do 25. februára sa neďaleko anglického Bristolu uskutočnila mládežnícka výmena, na ktorú bolo vyslaných 7 zástupcov zo zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Talianska, Slovinska a Veľkej Británie.

Cieľom projektu s názvom „Our communities“ bolo predovšetkým vzájomné zdieľanie názorov a sprostredkovanie pohľadov na rôzne spoločensko-politické udalosti v minulosti, so zameraním sa najmä na súčasnú situáciu v jednotlivých komunitách, regiónoch, respektíve národoch a štátoch, pričom sa poukazovalo na ich problémy, či už sociálne, ekonomicky alebo politicky orientované. V rámci diskusie sme sa snažili identifikovať dôsledky týchto spoločenských problémov, analyzovali sme možné alternatívy vývoja a následne sme sa snažili nachádzať na tieto otázky možné riešenia.  Taktiež sme hovorili o stereotypoch, ktoré vládnu v spoločnosti voči jednotlivým národom, ktoré sme v rámci pracovných skupín potvrdzovali, prípadne vyvracali.

DSC 0993

Praktickou časťou projektu bolo zhotovovanie fotografií (samotné vyfotografovanie a následne editovanie) zachytávajúcich ľubovoľný príbeh týkajúci sa konkrétnej britskej komunity, ktorá sa nachádzala v okolí nášho ubytovania. Po absolvovaní niekoľkých fotografických workshopov s profesionálnym talianskym fotografom sme boli vyslaní do neďalekých dediniek s cieľom urobiť s miestnymi obyvateľmi rozhovor o lokálnych pomeroch a zaujímavostiach, pričom sme sa snažili pomocou fotografie zachytiť “dušu“ príbehu, ktorý sme si vypočuli.

DSC 1576

Celá výmena prebiehala v štýle neformálneho vzdelávania a s tým súvisiacich rôznych aktivít na zoznamovanie, lepšie spoznanie sa jednotlivých účastníkov, uvoľnenie atmosféry a podobne. Každý večer patril jednej z prítomných krajín, aby jej reprezentanti predstavili svoj domovský štát ostatným participantom, naučili ich národnému tancu, dali im ochutnať národné špeciality, učili ich základné slovné spojenia v rodnom jazyku a nakoniec trochu zabavili vopred pripravenou hrou pre všetkých.

Sl.table

Keďže počasie nám počas pobytu vyšlo veľmi dobre, nebola núdza o prechádzky vo voľnom čase, fotografovanie malebného anglického vidieku a zároveň utužovanie novovzniknutých kamarátstiev, pretože aj o tom sú mládežnícke výmeny. V medzikultúrnom prostredí sa človek stretáva s ľuďmi s možno trochu inou mentalitou, zvykmi a postojmi, ktoré môžu byť inšpirujúce. Každopádne, multikúltúrny dialóg je záležitosťou, ktorá môže len obohatiť. Aj keď sme možno trochu iní, v niečom sme predsa len rovnakí a to nás spája. Myslím, že všetci sme si odniesli z výmeny krásne spomienky a týmto Ad hoc-u ďakujeme :)

DSC 0991

autor: Ulrika Sedláková

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri