316Tretí svet sa dotýka aj nás!

Diskusia o rozvojovej pomoci, rozvojovom vzdelávaní a výzvach, ktoré nás čakajú v nasledujúcich rokoch v pomoci krajinám tretieho sveta.

 

Občianske združenie Ad Hoc v spolupráci s NadáciouPontis a Centrom pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá, pre Vás uskutočnilo ďalšiu z diskusií, ktorá sa konala 24.11. V rámci nej sme sa rozhodli zamerať sa na otázky rozvojovej spolupráce a rozvojového vzdelávania v kontexte aktivít Európskej únie v tejto sfére. Hosťami diskusie boli dvaja experti z Írska, pričom prvým z nich bol GerardMcCann, riaditeľ projektu GlobalDimension in Education a prednášajúci zo St.Mary’sUniversityCollege, Queen’sUniversity v Belfaste. Gerard sa na tému rozvojovej spolupráce zameriava hlavne z pohľadu Európskej únie, osobne navštívil Zambiu, Nairobi, či Keňu v rámci terénnych projektov. Druhým diskutujúcim bol StephenMcCloskey, riaditeľ Centre forGlobalEducation a editor Policy and Practice: A DevelopmentEducationReview, jedného z prvých periodík zameraného na tému rozvojového vzdelávania v Írsku. Spolu napísali knihu Od lokálneho ku globálnemu - Kľúčové problémy rozvojových štúdii, ktorá je v slovenskom preklade bezplatne distribuovaná Nadáciou Pontis.

333

Priebeh diskusie sa, rovnako ako pri predošlých, niesol v neformálnej atmosfére formou voľnej diskusie hostí a zúčastnených návštevníkov. Podľa GerardaMcCanna je hlavným dôvodom rozvojovej spolupráce jej ľudský aspekt. Zdôrazňoval totiž názor, že práve pomoc ľuďom v núdzi z každého z nás robí lepších ľudí. Problémy, ktoré v týchto krajinách existujú sú obrovské a to najľahšie je ignorovať ich, no podľa Gerarda je to práve osobná návšteva extrémne chudobných regiónov, čo dokáže postoje ľudí absolútne zmeniť. Miesta i celé krajiny bojujúce s absolútnou chudobou, kde má viac ako polovica ľudí HIV a nemá akýkoľvek prístup k medicínskej starostlivosti sú bohužiaľ, v krajinách tretieho sveta, realitou. Za najväčšie prekážky rozvojovej spolupráce zo strany EÚ považuje prílišnú byrokraciu a s tým spojenú korupciu. Hovoriac o korupcii veľmi otvorene sa vyjadril, že: „Peniaze ktoré sú vyhradené na pomoc týmto krajinám z EÚ merajú do cieľa veľmi dlhú cestu. Ak si na každej zastávke niekto ukrojí čo i len malý kúsok, tak si môžete predstaviť aká čiastka reálne dosiahne svoju cieľovú destináciu.“

325

StephenMcCloskey sa viac venuje osvete rozvojovej spolupráce v rámci Írska. Jeho mimovládna organizácia organizuje pravidelné sedenia i kurzy, ktoré sú určené pre ľudí zaujímajúcich sa o otázky rozvojového vzdelávania a spolupráce, prípadne chcú i aktívne priložiť ruku k dielu. Sám navrhoval mnoho spôsobov, ako sa dá reálne pomôcť ľuďom v spomínaných krajinách – už počiatočné uvedomenie si, že nám záleží na tom, aby aj ostatní ľudia mohli žiť v dôstojných podmienkach je podľa neho prvým krokom k pomoci. Problémom v stredoeurópskych krajinách je hlavne mentalita ľudí, ktorí nie sú zvyknutí prispievať do dobročinných zbierok podporujúcich zasiahnuté regióny a prechovávajú k nim značné predsudky. Témy ako klimatické zmeny, či problémy utečencov ostávajú často ignorované v bežnom živote ľudí,  no z globálneho hľadiska znamenajú obrovskú výzvu pre Európu. Podľa Stephena napríklad aj drobná pomoc vo forme preferencie Fair Trade výrobkov prispieva k lepším životným podmienkam pre ľudí trpiacich v týchto regiónoch núdzou.

321

Diskusia bola veľmi podnetná a veríme, že v každom zo zúčastnených zanechala aspoň trochu presvedčenia, že aj malá pomoc z našej strany dokáže spraviť niekoho život aspoň na moment krajším, lepším a kvalitnejším.

oprava 1

oprava 2

fotografia: Martin Nedeliak

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri