1PB283064Diplomacia v praxi

Po rokoch praxe nám Juraj Migaš v neformálnej atmosfére ukázal  svetlé i tmavšie stránky práce diplomata.

 

Juraj Migaš absolvoval päťročné štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (špecializácia diplomacia, medzinárodné vzťahy a germanistika) a neskôr získal doktorát z medzinárodného práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojej kariéry prešiel všetkými hodnosťami, ktoré v diplomacii existujú; vonkajšej i vnútornej. Pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe, veľvyslanectvách v Berlíne, Varšave, Štokholme; naposledy v Budapešti (2004-2009). Pracoval na rôznych pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí SR, taktiež ako vedúci misie SR pri OBSE vo Viedni, veľvyslanec a vedúci misie SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli. Zúčastnil sa všetkých kôl negociácií o členstve SR v Európskej únii. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí.

PB283056

Pán Migaš v diskusii na tému „Diplomacia v praxi“ rozprával nielen všeobecne o diplomacii a úlohe diplomata, ale aj o osobných skúsenostiach, ktoré nadobudol počas svojej profesionálnej kariéry. Ako poznamenal, diplomacia bola kedysi jednou z mála možností, ako vycestovať do zahraničia. Pre niektorých diplomatov je toto povolanie život; fascinujú ich krajiny Afriky či Ázie a slúžia tu dlhé roky. Charakter diplomatickej služby sa však líši od krajiny ku krajine – iná služba je v Bangkoku, iná v Osle, či v Bagdade. Diplomat sa teda môže dostať do situácie, kedy už nebude v „ohrození svojho intelektu, ale v ohrození svojho života“.

PB283066

Úlohou diplomata je podľa neho reprezentovať štát v súlade s vlastnou koncepciou činnosti a obhajovať záujmy krajiny v medzinárodnej organizácii či v inej krajine a informovať o tom, ako môže jej vnútorná situácia vplývať na vzájomné vzťahy. Zároveň je vždy potrebné zisťovať, ako možno dosiahnuť pre svoju krajinu zisk, či už politický, hospodársky alebo kultúrny, a čo môže prispieť k tomu, aby vzťahy medzi danými krajinami boli čo najlepšie. V súčasnosti naberá v diplomacii na význame práve ekonomická dimenzia.

PB283017

Pán Migaš o sebe tvrdí, že je zástancom tzv. „sociálnej diplomacie“, čo preňho znamená snahu vytvárať priateľstvá s kolegami a partnermi, s ktorými má spolupracovať. Tieto priateľstvá znamenajú veľmi veľa nielen kvôli tomu, že by sme mali poznať ľudí, s ktorými komunikujeme, ale sa od nich môžeme aj veľa naučiť. Učiť sa od ľudí počas kariéry je jednoducho pre diplomata nevyhnutnosťou, rovnako ako poznať históriu a súčasné dianie v krajine, kde pôsobí. Pán Migaš tak zdôraznil potrebu „večného štúdia“ počas diplomatickej práce.        
Diplomatovi by mala by každá spoločenská veda blízka a rovnako by sa mal venovať oblasti cudzích jazykov. Jazyk je neodmysliteľným prostriedkom komunikácie, a tá tvorí základ diplomatickej profesie. Sám Juraj Migaš sa dorozumie niekoľkými jazykmi, medzi ktoré patrí aj nemčina, švédština, francúzština či maďarčina. Jazyk považuje za veľmi dôležitý a všade, kde pôsobil, sa snažil hovoriť miestnou rečou.

PB283030

Okrem jazykára by mal diplomat byť i tak trochu psychológom. Pán Migaš odporúča nestretávať sa len s „byrokratmi“, ale ísť medzi ľudí. Snažiť sa pochopiť ich, a tiež to, ako oni vnímajú krajinu, ktorú diplomat reprezentuje. To mu môže výrazne napomôcť vo vytváraní pozitívneho a slušného obrazu svojej krajiny.

V čase rozdelenia Československa pomáhal pán Migaš pri budovaní slovenskej diplomatickej služby. Na Slovensku vzniklo Ministerstvo medzinárodných vzťahov v roku 1990 na čele s Pavlom Demešom, úlohou diplomatov bolo vtedy rozvíjať kultúrne kontakty s inými krajinami.
Pán Migaš si spomenul aj na ťažkú úloha diplomata pred rozdelením republiky z osobného hľadiska – ľudia zamestnaní v diplomatickej službe dostali na výber – „ak ste Slovák a chcete sa stať členom českej zahraničnej služby, musíte požiadať o české občianstvo“ a naopak. Niektorí Slováci vo federálnych orgánoch v Prahe pôsobili dlhé roky a mali tu svoje sociálne zázemie, rodiny a známych. Juraj Migaš rozmýšľal, či nezostať, no napokon sa rozhodol vrátiť na Slovensko s tým, že chce pracovať pre krajinu, v ktorej sa narodil.
Tzv. zamatový rozchod s Českom sa nakoniec stal takpovediac vzorovým príkladom rozdelenia krajín. Pre Migaša ako diplomata v tom čase bolo ťažké správať sa ku svojim, dovtedy kolegom, ako k diplomatom inej krajiny. Na rozdelenie v diplomacii však spomína v dobrom s tým, ako spolu 31. decembra 1992 s českými kolegami spievali slovenskú i českú hymnu, pripili si pohárom šampanského a v budúcnosti naďalej veľmi dobre spolupracovali.

PB283078

Podľa pána Migaša Slovensko z historického pohľadu ešte nebolo v takej komfortnej situácii, v akej je teraz. A to najmä vďaka Európskej únii a nášmu členstvu v nej: „lepšie je spolupracovať s inými, ako byť sám“. Na negociácie nášho vstupu si zaspomínal ako na  „druhú univerzitu“ - musel študovať poľnohospodárstvo, energetiku, financie, hospodársku pomoc a súťaž... Nemohol sprevádzať ministra bez toho, aby bol zorientovaný v príslušnej oblasti. Diplomat však počas svojej služby zažíva i menej veselé situácie, ako smutná návšteva maďarskej dedinky Hejce, keď v roku 2006 došlo k tragickej havárii slovenského vojenského špeciálu na ceste z mierovej misie v Kosove.

PB283075

Diplomaciu ako životný údel pán Migaš zhodnotil takto: „má svoje čaro, má to svoje výhody a má to svoje nevýhody“. Diplomat prestáva byť „pánom svojho času“ a musí byť pripravený vzdať sa svojho voľna. Jeho najbližší sú často označovaní za „obete diplomatovej profesie“. Manželky diplomatov zvyčajne nepracujú, deti trpia častým sťahovaním, ale na druhej strane sa v zahraničí dostanú na dobré školy, získajú rozhľad a ľahko si osvoja cudzie jazyky. Ako hovorí pán Migaš, človek o niečo prichádza, no vždy je to kompenzované niečím iným. Preto sa mnohí diplomati radi vracajú na svoje pôsobiská. Sám má v Indii dobrého priateľa, ktorý je hinduista a je tam už po tretíkrát. Diplomacia je podľa neho poslaním, ktoré by nemenil.

PB283089

autor: Kristína Peschlová

fotografia: Patrik Kováč

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri