"Demo"kracia za bránami Kremľa

Súčasné protesty v Rusku nepredstavujú pre Putina a Medvedeva riziko. Situácia v krajinách arabského sveta je diametrálne odlišná a takáto zemna v prípade Ruska neprichádza do úvahy.

 

Ďalšia diskusia, ktorú pre Vás usporiadalo občianske združenie Ad Hoc, niesla názov „DEMO“kracia za bránami Kremľa. Odohrala sa v utorok, 21. Februára 2012 o 18:00 v priestoroch Katedry politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Sústredili sme sa na tému Ruských volieb do štátnej dumy, nadchádzajúcich prezidentských volieb a s tým súvisiacich masových protestov v Moskve a Petrohrade, najväčších od rozpadu Sovietskeho zväzu.  

IMG 9152

Na túto tému sme sa rozprávali s odborníkmi na Východnú Európu a priestor bývalého ZSSR doc. PhDr. Alexandrom Dulebom, CSc. riaditeľom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a doc. Mgr. Petrom Juzom, CSc., PhD,  špecialistom na problematiku postsovietskeho priestoru a vysokoškolským pedagógom, ktorý v systéme slovenskej diplomacie pracoval ako zástupca veľvyslanca a vedúci politického úseku na ZÚ SR v Moskve, generálny konzul SR v Sankt-Peterburgu a ako vedúci ZÚ SR v Taškente.

IMG 9151
Diskusia bola otvorená citátom amerického senátora Johna McCaina: „Milý Vlad, arabská jar smeruje do tvojho susedstva...“ Na tieto slová ako prvý reagoval doc. Duleba porovnaním samotnej arabskej jari a situácii v Ruskej federácii dneška, pričom našiel styčný bod, ktorý je podľa neho elementárnym dôvodom tak protestov, ktoré v sa odohrali v Káhire, ako aj tých , ktoré sa odohrávajú v uliciach Moskvy. Týmto dôvodom je podľa neho nedostatok ľudskej dôstojnosti a štátne usporiadanie, ktoré nedáva mladým ľuďom príležitosť a možnosť žiť dôstojne. „Systém došiel do takého štádia, že keď ste chceli urobiť kariéru, tak ste museli byť v správnej mládežníckej organizácii (Mladá garda), alebo ste museli byť v organizácii Naši. ... keď ste boli dobrým mládežníkom v Naši alebo Mladej Garde, tak sme mohli dostať dobré štipendium, dobrý job, mali ste perspektívu. Ale ak ste ju chceli mať, museli ste spĺňať od A do Z oficiálnu ideológiu, ktorú Vám servíroval režim. Ak ste malý podnikateľ, a chcete začať v Rusku biznis, máte na všetkých úrovniach byrokraciu, ktorá Vám neustále chodí na kontroly. A keď sa nedohodnete, nezaplatíte, tak Vám zničia biznis. Je to dôstojný život? Je to o korupcii. To čo spája Moskvu a Káhiru, je snaha mať dôstojný život.“

Doc. Juza naopak spojenie arabskej jari a Ruska odmieta. Rusko sa podľa neho posunulo oproti minulosti do bodu, kedy sú takéto akcie bezproblémové. Za 20 rokov pokročilo od nedemokratického režimu k bodu, kedy sa legitímne a demokraticky mení obsadenie Dumy, prezident, a je možné na uliciach protestovať. Za diskutabilnú považuje masovosť týchto protestov „či X-tisíc ľudí na Námestí Sacharova je adekvátnych ku 12 miliónovej Moskve, či ostatné regióny toto podporujú lebo Rusko to nie je len Moskva, a či tí, ktorí toto organizujú majú aj nejaké ďalšie riešenia.“ Tieto protesty sú podľa neho prejavom toho, že „Ruská forma demokracie“ dospieva.

IMG 9196

Doc. Duleba nesúhlasil, pretože sa podľa neho nehovorí o tisícoch ale desaťtisícoch ľudí, ktorí vychádzajú do ulíc pravidelne. Čo sa týka organizátorov týchto protestov, podľa neho tieto protesty vznikli predovšetkým spontánne, cez sociálne siete. Politická opozícia, ktorá teraz demonštrácie vedie, sa pridala až potom. Čo sa jej predstaviteľov týka, sú to predovšetkým predstavitelia z Jeľcinovskej éry. Navyše, táto pravicová opozícia je roztrieštená najmä pre personálne nezhody jej predstaviteľov.

IMG 9168

Doc. Juza pripomenul, že všetci lídri opozície, okrem toho že sú exponentmi Jeľcina, majú svoju politickú históriu a profil. Podstatné podľa neho je, že v legálnom demokratickom súboji neboli schopní osloviť voličov. Ruská spoločnosť chce zmenu, otázkou je, či osobnosťami pre túto zmenu majú byť práve takíto ľudia.

Pre udržanie kompaktnosti krajiny s takými špecifikami a tak obrovskej ako je Rusko, je podľa doc. Juzu potrebné prichádzať aj s netradičnými riešeniami – a takýmto netradičným, no efektívnym riešením sa v Rusku podľa neho javí to, čo v Európe z nášho pohľadu a podľa našich kritérií považujeme za nedemokratické, autoritárske, no v Rusku takýto „zvláštny spôsob riadenia“ funguje.

 IMG 9180

Doc. Duleba rázne nesúhlasí s tým, že veľkosť a špecifickosť krajiny ospravedlňuje autoritatívnosť. Centralizácia vzťahu medzi Kremľom a regiónmi cez federálne okruhy počas prvej vlády Vladimíra Putina zabránila separatizmu. To je podľa doc. Dulebu zvláštny spôsob riadenia, ktorý je vzhľadom na okolnosti v poriadku. Išlo však podľa neho aj o to, že regionálni lídri spolu s oligarchami tvorili dve osobitné a reálne opozície voči Kremľu. Súčasťou Putinových reforiem bolo, že sa zmenil spôsob obsadzovania hornej komory parlamentu tak, aby tam mohli byť iba zástupcovia regiónov, nie priamo zvolení gubernátori. Týchto zástupcov musí schváliť aj generálny gubernátor. Takto sa Putin zbavil reálneho zastúpenia regionálnych záujmov v Rusku. Po Beslane 2004 navyše prezident rozhoduje kto sa stane regionálnym gubernátorom, vyberá z troch kandidátov navrhovaných regionálnym parlamentom. Aj vznik proprezidentskej strany Jednotné Rusko, ktorá vznikla násilným spojením strán Jednota a Vlasť – Celé Rusko (strana regionálnych lídrov), zabezpečil kontrolu regionálnych parlamentov Kremľom. Takto vysvetľuje mechaniku systému, ktorou bola de facto zlikvidovaná pravicová opozícia a bola dobudovaná riadená demokracia.

Doc. Juza sa však domnieva, že centralizácia moci, hoc aj niekedy silovo pretláčaná, bola nevyhnutným a pozitívnym krokom pre Rusko.

IMG 9248

„V Rusku sme mali jeden učebnicový príklad pokusu robiť takzvaný model riadenej demokracie, ktorý získal isté trhliny.“ Doc. Duleba „Za 20 rokov bolo v Rusku 18 volieb, ani raz nevyhral názor, kandidát, ktorý by bol proti Kremľu. V Rusku vždy voľby vyhral Kremeľ, nebudeme sa diviť, že vyhrá aj 19. krát.“

 IMG 9251

Doc. Duleba poukázal na pozadie opozičných kandidátov: Mironov nie je opozícia, je veľkým Putinovým stúpencom, jeho kandidatúra má teda zrejme iba vytvárať dojem slobody výberu. Žilinovský má obrovskú podporu z Kremľa, pretože ten potrebuje neutralizovať segment nacionalistickej politiky v Rusku. Prochorov, to je segment, ktorý Kremeľ potrebuje na to aby neutralizoval PARNAS ,reálnu opozíciu a pravicovú politiku. Voľby sú nereprezentatívne a nie sú tam zastúpené reálne plurálne politické programy. Takéto voľby sú prejavom riadenej demokracie – demokratická inštitúcia, ale bez demokratickej funkcie.

 IMG 9160

Doc. Juza poukázal na 2 dôvody, prečo sú tieto voľby iné než tie predtým. 1.- Za celé 20. storočie nikto, kto stál na čele tejto krajiny, nedotiahol svoje volebné obdobie tak, ako mal. Až Putin prvý krát v histórii krajiny dotiahol dve volebné obdobia za sebou, odovzdal moc a teraz sa opäť vracia. 2.- Prvý krát sa občianska spoločnosť zdvíha, existuje zárodok tlaku na to, aby voľby boli ozajstnou súťažou. Na otázku, čo bude po voľbách, pripomenul že Putin už vydal 6 článkov, programových statí o tom, čo spraví po voľbách aby pozdvihol krajinu a zastabilizoval ju. V poslednej hovoril koľko dá na zbrojenie, ako zmodernizuje a posilní armádu. Je teda podľa doc. Juzu čitateľný, ale je otázkou, či to bude fungovať, či bude dosť „petrodolárov“. Preto musia po voľbách pristúpiť k modernizácii, ako politickej tak ekonomickej.

 IMG 9153

Doc. Duleba sa nazdáva, že po voľbách budeme svedkami kádrovej očisty aj zmiernenia a pluralizácie politického života. „Ja očakávam že budú veľké čistky na všetkých úrovniach Ruskej mocenskej hierarchie. Myslím, že Medvedev nebude dlho predsedom vlády.“ V tomto sa podľa neho Rusi poučili od Číňanov v tom, že „ak chcete zachovať režim, musíte zachovať jeho inštitúcie, ale musíte meniť ľudí.“ Doc. Duleba očakáva, že v dôsledku protestov sa zmení zákon o volebných stranách, hlavne sa uvoľnia požiadavky na regionálne zastúpenie a počty členov vo všetkých subjektoch federácie. Otvorí sa priestor aj pre reálnu občiansku spoločnosť, uvoľnia sa podmienky pre občianske združenia a spolky. „Očakávam skutočnú demokratizáciu Ruska.“

 IMG 9179

Doc. Duleba: „Otázne je, či Putin bude pokračovať v „Pláne Putina“ (vytvorenie 5 veľkých korporácií po vzore Gazpromu v leteckom, kozmický, zbrojársky, lodiarenský priemysel a nanotechnológie) Problém je v tom, že kríza odčerpala priveľa zdrojov, ktoré mali pôvodne ísť na tento plán. A tiež, či to bude funkčné, či 5 veľkých firiem potiahne celú ruskú ekonomiku.“

IMG 9231

Doc. Duleba objasnil, že táto myšlienka je pomerne stará, prvý krát o tom hovoril Nazarbajev, prezident Kazachstnu v r. 1995.  Medzičasom máme skúsenosti so Spoločenstvom Nezávislých Štátov, colnou úniou medzi RF, Bieloruskom a Kazachstanom, s budovaním Rusko-Bieloruského štátu... To sú príklady snáh obnoviť integračné väzby medzi bývalými sovietskymi krajinami, zväčša neúspešné a nefunkčné. Od r.2004 funguje projekt jednotného hospodárskeho priestoru, toto je snaha pokračovať v tomto projekte po vzore Európskej integrácie. EÚ by podľa neho bola šťastná, keby sa takýto projekt vydaril, nakoľko by sa tým vyriešilo množstvo problémových otázok, ktoré musí EÚ riešiť a priniesol by do regiónu stabilitu. Doc. Duleba je ale veľký skeptik, čo sa týka tohto projektu, nakoľko Rusi nezvládajú vzťahy so svojimi post-sovietskymi susedmi. Doc. Juza dodal, že takéto líderstvo, o akom Putin hovorí, nemôže stáť na nostalgii a na sile. Každý predošlý integračný projekt skončil nezdarom, a rovnaký koniec predpovedá aj tejto snahe.

meno1

meno2

autor: Tomáš Madleňák

fotografia: Patrik Kováč

 

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri